Tykktarmskreft


Tykktarmskreft er en av de vanligste kreftformene i Norge. Dersom sykdommen oppdages tidlig er leveutsiktene gode, mens prognosen er mer dyster ved sen oppdagelse. Denne oversikten har som mål å gi en oversikt over sykdommen. Både de som mistenker at de kan være rammet av sykdommen, de som er eller har blitt rammet og pårørende finner her kortfattet og god informasjon om risikofaktorer, symptomer, legeundersøkelser, behandling, leveutsikter, samt en kort sammendrag.

Statistikk

Tykktarmskreft, colon cancer, er den nest hyppigste kreftformen i Norge både for menn og kvinner, etter henholdsvis prostatakreft og brystkreft. Kreftformen har vist økning i forekomst siste 50 år, noe som har ført til forskning på årsaker til sykdommen. Likevel oppdages sykdommen oftere tidlig, noe som har økt overlevelsen. Hos hvert kjønn får litt i overkant av 1000 påvist sykdommen årlig.